Tuyển Dụng, Tuyển Dụng Nhân Viên, Tuyển Dụng Nhân Viên Dự Án Lan Phương Land, Tuyển Dụng Nhân Viên Dự Án Nhà Bình Dương, Tuyển Dụng Nhân Viên Dự Án Đất Bình Dương, Tuyển Dụng Nhân Viên Dự Án Nhà Đất Bình Dương, Tuyển Dụng Nhân Viên Dự Án Địa Ốc Bình Dương, Tuyển Dụng Nhân Viên Dự Án Bất Động Sản Bình Dương

Tuyển dụng nhân sự Lan Phương Land năm 2020

Hãy tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại Lan Phương Land để khẳng định bản thân và giao lưu học hỏi tạo cho bản thân nền tảng kiến thức bất động sản vững vàng trong môi trường làm việc thân thiện và năng động.

Trong định hướng phát triển nhân sự

Hãy tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại Lan Phương Land để khẳng định bản thân và giao lưu học hỏi tạo cho bản thân nền tảng kiến thức vững vàng trong môi trường làm việc thân thiện và năng động.

Trong định hướng phát triển nhân sự, Lan Phương Land tập trung xây dựng chính sách thu hút nhân tài thông qua chính sách lương, thưởng đặc biệt cạnh tranh kết hợp với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm giữ chân Cán Bộ Nhân Viên lâu dài, xây dựng phát triển đội ngũ quản lý kế thừa nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cấp quản lý cho những năm tiếp theo cũng như thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty Lan Phương Land.

Hãy tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp tại Lan Phương Land để khẳng định bản thân và giao lưu học hỏi tạo cho bản thân nền tảng kiến thức vững vàng trong môi trường làm việc thân thiện và năng động.

Chế độ đãi ngộ của Lan Phương Land

Đây là 4 giá trị cốt lõi chúng tôi luôn hướng đến trong việc tuyển dụng và phát triển cơ hội cho từng cá nhân.

- Lương, thưởng (Lan Phương Land)
Lương, thưởng hấp dẫn và các khoản phụ cấp, được thưởng Lễ, Tết, sinh nhật và các dịp đặc biệt.

- Bảo hiểm (Lan Phương Land)
Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của công ty và pháp luật quy định.

- Đào tạo (Lan Phương Land)
Chương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên môn được tổ chức liên tục và hiệu quả.

- Du lịch (Lan Phương Land)
Du lịch nghĩ dưỡng hàng năm và nhiều đãi ngộ hấp dẫn cho toàn bộ nhân viên.

Trân trọng cảm ơn!
Mr Vinh
Mai Quốc Vĩnh 

DIỄN ĐÀN HOA TƯƠI

Tìm